Fazy powstawania gry wideo: Część 2

453 0

Faza produkcji.

Kiedy już wiadomo co należy zrobić, jak to zrobić, i jest zaplanowany czas, aby to zrobić to rozpoczynana jest produkcja w celu stworzenia gry, przynajmniej w początkowej wersji lub prototypu, który ma być stopniowo ulepszany. Wszystkie zadania fazy planowania są zatem realizowane z dokumentem projektowym jako przewodnikiem: programowanie, ilustracja, opracowanie interfejsu, animacja, modelowanie, opracowanie dźwięku.

Jeśli w końcu wszystkie części są prawidłowo zmontowane, wówczas ta faza się kończy (na pewien czas). Jednakże, tak jak w przypadku tradycyjnego oprogramowania, na początku bardzo trudno jest uwzględnić wszystkie niedociągnięcia, więc rozpoczynana jest faza dokładnego testowania gry.

Faza testowa.

Na tym etapie błędy w procesie programowania są korygowane i gra jest ulepszana w miarę testowania gry. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje testów: testy alfa, wykonywane przez niewielką grupę osób zwykle zaangażowanych w rozwój, oraz beta testy, wykonywane przez zewnętrzną grupę graczy. Pierwszy z nich ma na celu skorygowanie poważnych usterek i poprawę podstawowych cech nie ujętych w dokumencie projektowym, natomiast drugi skupia się na wykrywaniu drobnych błędów i profilowaniu doświadczeń użytkownika.

Faza dystrybucji/marketingu.

Dystrybucja to proces tworzenia kopii gotowej gry i dostarczania jej do sklepów (fizycznych lub cyfrowych), aby gracze mogli ją kupić. Z drugiej strony, marketing ma również zasadnicze znaczenie dla rozpowszechnienia gry wideo i pozyskania jak największej liczby graczy. Nie ma żadnego konkretnego zamówienia w ramach rozwoju, ponieważ niektóre firmy rozpoczynają kampanię na rzecz swoich gier wideo na kilka miesięcy, a nawet lat przed ich publikacją. Zależy to od zasobów, które deweloperzy chcą przeznaczyć na promocję pracy i nie musi to być dział w samej firmie, ale zarówno dystrybucja jak i marketing mogą być delegowane do firm zewnętrznych specjalizujących się w tych dziedzinach.

Faza konserwacji.

Chociaż gra jest zakończona i jest już w rękach graczy, jej cykl życia jest jeszcze daleki od zakończenia. Faza konserwacji to czas naprawiania nowych błędów, ulepszania ich itd. Odbywa się to poprzez wydawanie łatek lub aktualizacji.